SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Türkiye’deki sığınmacılar ve mülteciler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu şehirlerde (uydu şehir) serbest ikamet etmektedir. Sığınmacılar ve mülteciler ikamet edecekleri şehri kendileri seçemezler. Sadece akrabalık ilişkisi (anne, baba, kardeş, eş, çocuğu, büyük anne, büyük baba) ve sağlık nedeniyle şehir seçimi yapılabilmektedir.
  • Uluslarararası koruma başvuru sahiplerine 6 ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Kimlik belgesi hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer. Kimlik belgeleri 6 aylık sürelerle uzatılır. 
  • Uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi kişilerin ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kişilerin ikamet şehrinde Yabancılar Şube’ye imzaya gitmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi ve belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi durumunda başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirilmesi durdurulur. 
  • Sığınmacılar ve mülteciler, Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği uydu şehirlerde serbest ikametleri boyunca barınma masraflarını kendileri karşılamaktadır. Bunun sonucunda, ev kiralamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Sığınmacıların ve mültecilerin, ev kiraladıklarında kiralarını peşin vermemeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü kirayı ödedikleri aydan önce evi boşaltmak istediklerinde kiralarının geri verilmesi konusunda sorunlar yaşanabilmektedir.

 

Yasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 
 
 
İkamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü
Madde 71

Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması

Madde 77 – (1) Başvuru sahibinin;

ç) Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi, hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.

 İkamet İzni Verilen İller (Uydu Şehirler)


İl İl İl İl
1) Adana 17) Çorum 33) Niğde 49) Sakarya
2) Adıyaman 18) Karabük 34) Ordu 50) Samsun
3) Afyon 19) Karaman 35) Denizli 51) Siirt
4) Ağrı 20) Kars 36) Düzce 52) Sinop
5) Aksaray 21) Kastamonu 37) Elazığ 53) Sivas
6) Amasya 22) Kayseri 38) Erzincan 54) Şanlıurfa
7) Ardahan 23) Kırıkkale 39) Erzurum 55) Şırnak
8) Artvin 24) Kırşehir 40) Eskişehir 56) Tokat
9) Balıkesir 25) Kilis 41) Gaziantep 57) Trabzon
10) Batman 26) Konya 42) Giresun 58) Uşak
11) Bayburt 27) Kütahya 43) Gümüşhane 59) Van
12) Bilecik 28) Malatya 44) Hakkari 60) Yalova
13) Bolu 29) Manisa 45) Hatay 61) Yozgat
14) Burdur 30) Mardin 46) Iğdır  62) Zonguldak
15) Çanakkale 31) Mersin 47) Isparta  
16)Çankırı 32) Nevşehir 48) Kahramanmaraş