SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Öncelikli olarak iki nedenle ikamet şehrinizi değiştirmeyi talep edebilirsiniz.

    1. Akrabalık ilişkisi nedeniyle: İkamet şehri değişikliği talep edilen şehirde yakın akrabaların olması durumunda (anne, baba, kardeş, eş, çocuğu, büyük anne, büyük babanın) uygulanabilmektedir. İkamet ettiği İl Valiliğince talebin inandırıcılığına ve doğruluğuna ilişkin araştırma yapılır ve ikamet talep edilen şehirde yakın akrabaların olduğu sonucuna varılırsa sevk kararı verilebilir.

    2. Sağlık nedeniyle: İkametiniz olan şehirde sağlık sorununuzu tedavi ettiremediğiniz durumlarda tedavinin yapılamadığına dair devlet hastanesinden rapor alınarak başka şehre sevk talep edebilirsiniz. Bu rapor İl Sağlık Müdürlüğünce incelenmekte ve Valilikçe değerlendirilerek sevk kararı verilebilmektedir.

  • İllere sevk edilmeye ilişkin kararda, öncelikle uydu şehirlerinin yoğunluğuna ilişkin istatistikler göz önüne alınır. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi metropol şehirler haricindeki, İçişleri Bakanlığı’nca sığınmacıların ikametlerine izin verilen uydu şehirlere yerleştirilmeleri önceliklidir.