Kendi Kendine Danışmanlık

Bu proje sivil katılımı mümkün kılacak bir araç niteliğindedir. Sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğun kurulması ve geliştirilmesinin önünü açacak olan rehber ve toplantılar, yerel ağ oluşturmak, var olan yerel ağları güçlendirmek, yerel koordinasyon mekanizmasının oluşturulması ile farkındalığın artırılmasını sağlamak, savunuculuk faaliyetlerine kaynak oluşturacak STÖ donanımını oluşturmak, deneyim paylaşımları ve analizlerle hedef grup olan sığınmacı ve mültecilerin kendi kendini yönetimi ve savunuculuk faaliyetlerine katılımını kolaylaştıracaktır.

SGDD Hakkında

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)'nin temel amacı mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için destek sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, SGDD mülteci ve sığınmacılara psiko-sosyal danışmanlık hizmeti, toplumda mülteci ve sığınmacı konusunda farkındalık yaratma, ilgili makamların mülteci ve sığınmacıların sorunlarına dikkat çekme faaliyetleri yürütmektedir. SGDD, mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet sağlamaktadır.


Devamını Oku

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  • Türkiye’de bulunduğunuz sürece Türk vatandaşlarının tabi olduğu tüm kanunlara uymak zorundasınız.
  • Türkiye’de rutin kimlik kontrolü yapılmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşma¬mak için ikamet tezkerenizi, sığınma başvurusu sahibi kimlik kartınızı, sığınmacı / mülteci sertifikanızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
  • Türkiye’de sığınmacılar ve mülteciler İçişleri Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu illerde ikamet etmek zorundadırlar.

Devamı…