SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Başka ile transfer olduğunuzdaki adres değişiklikleri veya yerleşim şehrinizdeki adres değişiklikleri, kimlik ve medeni hal değişiklikleri gibi nüfus bilgilerinizi İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gecikmeden bildiriniz.

 

İl Nüfus Müdürlüğü iletişim bilgileri için bakınız: Önemli Kurum ve KuruluşlarYasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Yükümlülükler

Madde 90 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, bu Kısımda yazılı yükümlülüklerine ek olarak;

 

c) Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle, yükümlüdür.


Nüfus Hizmetleri Kanunu (Sayı: 5490 / Tarih: 25.04.2006)

Türkiye’de oturan yabancıların nüfus kayıtları

Madde 8 - Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her türlü nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler.

*Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü

** İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü


Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında

Yönetmelik (Sayı: 2006/11057 / Tarih: 20.10.2006)

Nüfus Olaylarının Bildirim Yükümlülüğü

Madde 9 - Nüfus kayıtları tutulan yabancılar kendileri ile ilgili nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri, yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Nüfus müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak, bu değişiklikler yabancılar kütüğüne işlenir.