SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) 22 Aralık 1995'te Ankara'da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir dernek olarak kurulmuştur. SGDD, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi'nin uygulama ortağı, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures ve UNITED for Intercultural Action üyesidir.

Ankara'daki Merkez Ofis tarafından koordine edilmekle birlikte Türkiye'de 15 saha ofisi bulunmaktadır: Afyonkarahisar, Amasya, Gaziantep (2 ofis), Isparta, İstanbul (3 ofis), Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sakarya ve Tokat. Ayrıca SGDD Amasya ofisi Çorum ve Kastamonu illerinden, Konya ofisi Karaman ilinden ve Isparta ofisi Burdur ilinden sorumludur. Dolayısıyla SGDD faaliyetlerini Türkiye genelinde 19 ilde kapsamlı şekilde sürdürmektedir.

SGDD ayrıca ulusal ve uluslararası göç hareketlerini tahmin etmek amacı ile, ulusal ve uluslararası krizlerin analizlerini yaparak alandaki akademik çalışmalara da katkıda bulunmaktadır.