SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Diğer illerdeki işlerinizi takip etmek amacıyla ikamet ettiğiniz ildeki Yabancılar Şube Müdürlüğüne kısa süreli yol izni talebinde bulunmanız gerekmektedir.
  • Bu izin 15 güne kadar düzenlenebilmektedir.
  • Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayan sığınmacılar, sürenin uzatılması için bulunduğu şehrin İl Emniyet Müdürlüğüne doğrudan müracaat ederek süresinin uzatılmasını dilekçe ile talep etmelidir.
  • Verilen izin sonunda ikamet iline dönmeyen sığınmacılar, yakalandıklarında gerekli tedbirler alınır. Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi ve belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi durumunda kişilerin başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirilmesi durdurulacaktır.

Yasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması

Madde 77 – (1) Başvuru sahibinin;

 

ç) Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi, hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.