SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Türkiye’de bulunduğunuz sürece Türk vatandaşlarının tabi olduğu tüm kanunlara uymak zorundasınız.
  • Türkiye’de rutin kimlik kontrolü yapılmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için kayıt ve kimlik belgenizi, sığınmacı / mülteci sertifikanızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
  • Türkiye’de uluslararası koruma başvuru veya statüsü sahibi kişilerin İçişleri Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu şehirlerde ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişinin ikamet şehrindeki Yabancılar Şube’ye imzaya gitmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi ve belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi durumunda başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirilmesi durdurulacaktır.
  • Sığınmacılar ve mültecilerin barınma ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması ge-rekmektedir. Bu nedenle ev kiralarken kira sözleşmesi yapmaya, sözleşmenin bir kopyasının sizde bulunmasına ve yıllık ödeme yaptıysanız bu bilginin sözleşmeye yazılmasına dikkat ediniz. Eğer mümkünse kira ödemelerinizi banka aracılığıyla yapmayı tercih ediniz.
  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sivil toplum örgütleri (STÖ’ler), önemli kurum ve kuruluşlar size telefon yoluyla ulaşmaktadır. Bu nedenle; Türkiye’ye ilk geldiğinizde Türkiye dışından almış olduğunuz telefonlarınızı ülkeye girdiğiniz ilk 1 ay içerisinde kaydettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde telefonunuz 2 ay içinde kullanıma kapatılacaktır. Kayıt için herhangi bir cep telefonu operatörüne pasaportunuz ve telefonunuz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. Telefon kaydı için 119,5 TL vergi ücreti alınmaktadır. Telefon numaranız değiştiğinde BMMYK’ye veya BMMYK’nin uygulayıcı ortaklarına numara değişikliğinizi bildiriniz.
  • Burada yer alan tüm STÖ’ler, uluslararası organizasyonlar ve kamu kurum ve ku-ruluşları size görev tanımları çerçevesinde hizmet etmeye çalışmaktadır. Herhangi bir yanlış uygulama ile karşılaştığınızı düşündüğünüzde, şikâyetinizi yazılı olarak kurumların ilgili bölümlerine bildiriniz.