SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dışından gelenler resmi mülteci statüsünü kazanmak için BMMYK tarafından; Türkiye’de yasal şekilde ikamet edebilmek için ise Türkiye Hükümeti tarafından mülakata alınırlar.

Türk Hükümeti’nin uyguladığı prosedür ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 1951 Cenevre Sözleşmesi altında uluslararası koruma için gerekli vasıfları taşıyıp taşımadığınız değerlendirilecektir. Türkiye’deki uluslararası koruma sürecinden sorumlu olan kurum Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ’dür.


Sığınmacılar; İçişleri Bakanlığı’nın ve BMMYK’nin beraber yürüttüğü paralel süreç sebebiyle iltica başvurularını bu iki kuruma da yapmalıdırlar. Bu süreç birbiriyle bağlantılı olarak ilerlemektedir.  Başvurunuzu, her iki kuruma yaptıktan sonra bu kurumlardaki görevliler sizi süreç ve sorumluluklarınız hakkında bilgilendirecektir.

İçişleri Bakanlığına Duyuru

 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre; Bu kanunun 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren getirdiği yeni düzenlemeler sonucunda uluslaarası koruma başvuruları, yeni kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarına yapılmaya başlanacaktır. Yabancılar Şube (İl Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü, İltica Büro), taşra teşkilatlanmasının tamamlanacağı tarihe kadar, yürütülmekte olan görev ve hizmetlere geçici olarak devam etmektedir.

 

 

Uluslararası koruma bulmak amacıyla ülkeye giriş yaptıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde Valiliğe bağlı bulunan Yabancılar Şube’ye şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

Uluslararası koruma başvurunuz ve başvurunuza ilişkin bilgiler kendinizi ifade edebildiğiniz bir dilde yazılı ve imzalı olarak sizden alınacaktır.

Başvurunuzu yaparken:

- Ülkenizi terk etme sebeplerinizi yazılı olarak sunmanız istenecektir.

- Başvurunuzu destekleyebilecek tüm belgelerinizi sunabilirsiniz.

- Size kayıt yapılacak yeri ve tarihi belirten bir randevu kağıdı verilecektir. Eğer kayıt işlemleriniz başvuru sırasında yapıldıysa doğrudan mülakat tarihi verilecektir.

- Eğer başvuruda bulunduğunuz şehirden farklı bir şehirde ikamet etmek istiyorsanız, bu talebinizi gerekçeleriyle beraber Yabancılar Şube’ye bildiriniz. İkamet edeceğiniz şehre GİGM’den gelecek talimat doğrultusunda Yabancılar Şube tarafından karar verilmektedir.

- Eğer özel ihtiyaçlarınız bulunmaktaysa lütfen bu durumunuzu başvuru ve kayıt işlemleriniz sırasından belirtiniz. 

- Her kişi kendi adına başvuru yapabilir. Başvuru sahibi, başvuruları aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin aile üyelerinin, kendi adlarına başvuruda bulunulmasına yönelik muvafakati alınır.

Kayıt:

- Siz ve ailenizdeki her yetişkin üye için bir kayıt formu doldurulacaktır.

- Yetkili kişi sizin bireysel verilerinizi alacak ve parmak iziniz ile fotoğrafınızı kaydedecektir.

- Kişisel bilgilerinizi ve gerekli olan diğer bilgileri paylaşmanız istenecektir.

- Beraberinizde getirdiğiniz tüm belgeleri yetkililere ibraz etmelisiniz. Bu belgelerin kopyası alınarak asılları size geri verilecektir.

- Doldurulmuş kayıt formu size geri okunacak ve kayıt formunuzun imzalanmış bir kopyası size verilecektir.

- Başvuru, kayıt ve mülakat sürecinde ücretsiz tercümanlık hizmetlerinden faydalanacaksınız. Doğruları söyleme ve yetkililerle işbirliği yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

- Başvurunuzu desteklemek için ibraz ettiğiniz belgelerin tercümeleri yetkililer tarafından talep edilebilir.

- Mülakat tarihi ve yeri kayıt esnasında size bildirilecektir.

- Kayıt esnasında size otuz gün geçerli  “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi” verilir. Kayıt belgesi otuz günlük sürelerle uzatılabilir ve harçsızdır. Türkiye’de kalışınıza imkan sağlar. Bu kayıt belgesi tüm aile üyeleriniz için ayrı ayrı düzenlenecektir.

- Kayıt belgesi üzerinde yabancı kimlik numaranız bulunmaktadır. Haklarınızdan ve hizmetlerden yararlanmak için bu numara gerekmektedir.

- İkamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğünüz (imza verme) için Yabancılar Şube tarafından belirlenmiş günlerde çağrılacaksınız.

Ulusal makamlara kayıt olmadan önce BMMYK’ya müracaat etmeniz durumunda BMMYK uygulama ortağı (SGDD) ön kaydınızı gerçekleştirecek ve size ulusal makamlara kayıt olmanız gereken şehri bildirecektir. Bu şehirler SGDD veya BMMYK tarafından değil, ulusal makamlar tarafından belirlenmektedir.

 

BMMYK’ye Başvuru

Uluslararası koruma başvurunuzu; BMMYK Ankara ve BMMYK’nin illerdeki uygulayıcı ortaklarına (SGDD ve İKGV) sözlü veya yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Ön Kayıt ve Kayıt Tarihinin Belirlenmesi

Ön kayıt yapmak ve ikamet şehrinizin belirlenmesi için BMMYK’nin uygulayıcı ortağı olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ankara ofisine gitmelisiniz. Ön kayıttan sonra ikamet şehrinize gitmeli ve Yabancılar Şube'ye kayıt yaptırmalısınız. Unutmayın ön kayıt sırasında verilen kayıt tarihinde, BMMYK Ankara ofisine giderek kayıt görüşmesi yapmanız gerekmektedir.

Bmmyk'ya Kayıt Başvurusu

Kayıt Görüşmesi

BMMYK Ankara Ofisi kayıt işleminiz gerçekleştirir. Görüşmeye giderken varsa pasaport, kimlik ve diğer önemli belgelerinizi yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Aynı dosya altında olan kişiler görüşmeye beraber gitmelidir. Görüşme sonucunda üzerinde BMMYK dosya numaranızın olduğu sığınmacı belgesi verilecektir.

Statü Belirleme Görüşmesi

BMMYK tarafından size verilen statü belirleme görüşmesi tarihinde görüşmeniz avukatlar tarafından yapılmaktadır. Statü belirleme görüşmesinin sonucunun belirlenmesi için kesin bir süre yoktur. Görüşme sonucunda çıkan kararı öğrenmek için BMMYK’nin internet sitesine (http://results.unhcr.org.tr) veya Mülteci Statüsü Belirleme Bölümü telefonlarına ulaşabilirsiniz. (BMMYK Mülteci Statüsü Belirleme Bölümü 0312 405 80 66 / Hafta içi her gün 10.00’dan sonra ulaşabilirsiniz )

Karar Olumlu ise; mülteci statüsü kabul edilmiştir. BMMYK tarafından kişiye mülteci belgesi verilir. Mülteci statüsü almış olan dosyalar Kalıcı Çözümler Bölümü’ne gönderilmektedir.

Karar Olumsuz ise; Mülteci statüsü başvurunuza ilk olumsuz karar verilmiştir. BMMYK size ret nedenlerini açıklayan bir ret mektubu gönderir. Bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu süre içerisinde itiraz göndermeyen kişilerin dosyası kapatılmaktadır.

İtiraz mektubunuzu yazmak için Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden danışmanlık ve destek alabilirsiniz. Bakınız: Sivil Toplum Örgütleri

İstinaf Süreci

İstinaf süreci, olumsuz karara karşı hazırladığınız istinaf mektubunun BMMYK’ye ulaşması ile başlamaktadır. Süreç şöyledir:

İstifnaf Süreci

İstinaf görüşmesi her dosya için zorunlu değildir. Avukat dosyayı inceledikten son¬ra gerekli görürse, istinaf görüşmesi yapılmaktadır. İstinaf görüşmesinden sonra dosya hakkında olumlu veya olumsuz karar verilecektir.

Olumlu Karar: Karar olumlu ise mülteci statünüz kabul edilmiştir. Dosyanız Kalıcı Çözümler Bölümü’ne gönderilecektir.

İkinci Olumsuz Karar: BMMYK’nin itiraz başvurunuza verdiği nihai karardır. Bunun sonucunda dosyanız kapatılır.

Bmmyk Türkiye Adresleri

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ANKARA

Tiflis Cad. 552. Sok. No:3 Sancak Mah. 06550 ANKARA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, VAN

İstasyon Mah. Terminal 1. Sok. Hayırlar Cad. 40/2 VAN

BMMYK dosya durumunu öğrenmek için internet sitesi: http://results.unhcr.org.tr/

Farsça - Arapça - İngilizce - Türkçe

Statü Belirleme Bölümü (Hukuk Bölümü)

Tel: (0312) 405 80 66

Hafta İçi Her gün Saat 10:00’dan sonra

Yerleştirme Bölümü

Tel: (0312) 409 70 05

Perşembe günleri: 09:30 - 12:30

Farsça 13:30 - 15:00

Diğer Diller 15:00 - 16:00

SGDD Ankara Ofisi Adresi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, ANKARA

Emek Mah. 8. Cad. 29.Sok. No: 37 Çankaya /ANKARA

BMMYK Ankara Ofisi Yol Tarifi

Bmmyk Ankara Ofisi Yol Tarifi

AŞTİ (Ankara Şehirler arası Terminali İşletmesi) otogar binasında şehirler arası otobüsten indikten sonra, otogar binasının içerisinden ANKARAY’a (Metro) geçiş bulunmaktadır.

 

 • AŞTİ Otogar’dan ANKARAY’a (Metro) geçmek için, sağ taraftaki ANKARAY logosunu takip ederek, bilet gişelerine ulaşacaksınız.


  Bilet gişelerinden Ankara Kart satın alınız. Bu kartı okutarak gişelerden geçebilirsiniz. Tam, indirimli(öğrenci) ve tek kullanımlık kart çeşitleri bulunmaktadır.

 • ANKARAY’a (Metro) bindikten sonra, Kızılay durağında ininiz.
 • Metronun Güvenpark çıkışından çıkınız. Güvenpark çıkışından çıktığınızda, Güvenpark otobüs duraklarına ulaşacaksınız.
 • Güvenpark otobüs duraklarında 413 numaralı Altınpark-Çankaya otobüsüne bininiz.
 • 413 numaralı otobüs için iki farklı seçeneğiniz vardır: EGO otobüslerinde Ankara Kart ile, Özel Halk Otobüslerinde ise içerisinde para ödenerek yolculuk edilebilir.
 • Binmiş olduğunuz 413 numaralı Altınpark - Çankaya otobüsünden Yıldız kavşağındaki durakta ininiz.

BMMYK’nin yeri krokide gösterilmiştir:

Bmmyk'Krokideki Yeri

Özel Çankaya Polikliniği Yol Tarifi

 • Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında 413 numaralı Altınpark - Çankaya otobüsüne bininiz.
 • Binmiş olduğunuz 413 numaralı Altınpark – Çankaya otobüsünden Yıldız kavşağındaki durakta ininiz. Çankaya Polikliniği’nin yeri krokide gösterilmiştir:

 • Tel:(0 312) 440 67 68

  Adres:Turan Güneş Bulvarı 1. Cadde No 2/14 Yıldız

  SGDD Ankara Ofisi Yol Tarifi

  AŞTİ (Ankara Şehirler arası Terminali İşletmesi) Otogar binasında şehirler arası otobüsten indikten sonra, Otogar binasının içerisinden ANKARAY’a (Metro) geçiş bulunmaktadır.

 • AŞTİ Otogar’dan ANKARAY’a (Metro) geçmek için, Yan taraftaki ANKARAY logosunu takip ederek, Metro bilet gişelerine ulaşacaksınız.
 • Bilet gişelerinden Ankara Kart satın alınız. Bu kartı okutarak gişelerden geçebilirsiniz. Tam, indirimli(öğrenci) ve tek kullanımlık kart çeşitleri bulunmaktadır.
 • ANKARAY’a (metro) bindikten sonra, Bahçelievler durağında ininiz. Duraktan SGDD Ankara ofisine yürüyerek gelebilirsiniz. SGDD’nin yeri krokide gösterilmiştir.

Sgdd Ankara Ofisi Yol Tarifi