SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

SGDD’nin temel amacı, mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için destek sağlamaktır. Başvuranlarına psiko-sosyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, sağlık hizmetleri, giyecek yardımı ve ilaç temini hizmetleri sunan SGDD, hizmetlerini başvuranların talep ve sorunları doğrultusunda genişletmektedir. SGDD; mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet sağlamaktadır.

Dernek; başvuranlarına Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce hizmet vermektedir.

Ankara’daki Merkez Ofis tarafından koordine edilmekle birlikte, SGDD’nin Türkiye’de 15 saha ofisi bulunmaktadır: Afyonkarahisar, Amasya, Gaziantep (2 ofis), Isparta, İstanbul (3 ofis), Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sakarya ve Tokat. Ayrıca SGDD Amasya Ofisi Çorum ve Kastamonu illerinden, Konya Ofisi Karaman ilinden, Tokat Ofisi Sivas ilinden ve Isparta Ofisi Burdur ilinden sorumludur. Dolayısıyla, SGDD faaliyetleri Türkiye genelinde 18 ilde kapsamlı şekilde sürdürülmektedir.

SGDD Merkez Ofisi
Tel: 0 (312) 427 55 83 – 0 (312) 212 60 12 – 0 (312) 212 60 13
Faks: 0 (312) 212 60 14
Adres: Emek Mahallesi 8. Cad. 29. Sok. No: 37 Çankaya / Ankara
Çalışma Günleri:
Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma
Çalışma Saatleri:
09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:30
Temel Faydalanıcılar: Mülteciler ve Sığınmacılar, İnsan Ticareti Mağdurları, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Mülteci Destek Ofisi – İKGV Mülteci Destek Ofisi

iKGV, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) Türkiye’deki uygulama ortaklarından biridir ve 7 şehirde Mülteci Destek Birimleri aracılığı ile sığınmacılara ve mültecilere psikososyal sorunlarında destek sağlamaktadır. Türkiye’deki iltica prosedürü ve haklar ile ilgili olarak sığınmacı ve mültecileri bilgilendirerek gerekli yönlendirmeleri yapmak, yasal işlemlerle ilgili danışmanlık ve yönlendirme sağlamak, korunma gereksinimi olan bireyleri saptamak ve bu bireylere danışmanlık sağlamak,  sığınmacı ve mültecilerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit etmek için bireysel görüşmeler gerçekleştirmek, sosyal destek sağlayarak mevcut hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak başlıca amaçları arasında olan

İKGV başvuranlarına Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Türkçe, Kürtçe dillerinde, sosyal danışmanlık, giyecek yardımı, psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tel: 0 (212) 254 17 76 - 0212 254 1796
Faks: 
0 (212) 254 1732
Adres:
Cumhuriyet Cad. Şakirpaşa İşhanı No: 59 Kat: 3 Daire: 3 Elmadağ/İstanbul
Çalışma Günleri:
Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma
Çalışma Saatleri:
09.00 - 12.30, 13.30-17.30
Kurumun Temel Faydalanıcıları:
Kadınlar, Gençler, Çocuklar, LGBTT, Mülteciler ve Sığınmacılar, İnsan Ticareti Mağdurları, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Uluslararası Af Örgütünün amacı, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır. Uluslararası Af Örgütü, bu hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmış bir şekilde eyleme geçip, araştırmalar gerçekleştirmektir. Mülteci ve sığınmacıların insan haklarının korunması amacıyla da tüm dünyada çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de mülteci ve sığınmacılara hukuki destek vermek üzere çalışmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi insan kaynağı problemleri nedeni ile ancak aşağıdaki konularda, tüm şehirlerde ikamet eden mülteci ve sığınmacıların başvurularını kabul etmektedir.

  • İltica prosedürüne erişimde yaşanan problemler
  • Alıkonma merkezlerinde haksız tutulma, işkence ve kötü muamele iddiası
  • Hukuk dışı geri gönderme ve geri çevirme riski
  • İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen sınır dışı kararlarına karşı idari ve adli itiraz mekanizmalarına erişimde danışmanlık.

Tüm başvurular için [email protected] adresine başvuru yapılabilir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, BMMYK’nin uygulama ortağı değildir. Bu nedenle BMMYK randevuları, dosya bilgisi talebi, prosedür süresi gibi konularda başvuruculara yeterli destek sunulamayabilir.

Uluslararası Af Örgütü başvuranlarına Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde hukuki destek hizmeti vermektedir.

Tel:
0 (212) 361 62 17
Faks: 0 (212) 361 62 19
Adres: Hammalbaşı Caddesi, 22-2 Beyoğlu / İstanbul
Çalışma Günleri: Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma
Çalışma Saatleri: 10.00 – 18.00

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi mülteci ve sığınmacıların başvuruları ile ilgili görüşmeleri Ankara’da, randevu sistemi ile gerçekleştirmektedir. Randevu için [email protected] adresine başvuru yapılabilir.

Temel Faydalanıcılar: İltica/sığınma amacıyla Türkiye’ye gelmiş Yaşlılar, Kadınlar, Gençler, Çocuklar, LGBTT, İşkence Mağdurları; Mülteciler ve Sığınmacılar, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler.

Kaos GL Derneği

Kaos GL Derneği, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin insan hakları için mücadele etmektedir. Türkiye'de LGBT bireylerin uğradığı hak ihlallerini ve ayrımcılığı görünür hale getirmek için raporlama yapmakta ve hak ihlallerini engellemek için gerekli anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yürütmektedir. Eşcinsel, biseksüel ve trans varoluşu konusunda toplumsal farkındalık için çalışmalar yapmaktadır. Kaos GL Derneği, LGBT sığınmacı ve mültecilere destek vermektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile iyi niyet anlaşması çerçevesinde düzenli olarak LGBT sığınmacı ve mültecilerin genel olarak gönderildiği uydu kentleri ziyaret edip birebir görüşmeler yapmaktadır. Derneğin, BMMYK dosya takibi yapabilmesi için sığınmacının iltica başvuru nedeninin "cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği" olması gerekmektedir. Sığınmacı, cinsel yönelimini ya da cinsiyet kimliğini BMMYK’ya bildirmediği sürece dosya takibi konusunda derneğin çalışma alanının dışında kalmaktadır. Fakat BMMYK'ya bildirilmemiş olsa dahi, başvuran LGBT sığınmacı ve mültecilere diğer konularda destek verilmektedir. 

Dernekte hukuki danışmanlık, BMMYK dosya takibi ile sosyal danışmanlık sunulmaktadır. Danışmanlıklar İngilizce (Salı, Perşembe) verilebilmektedir.

Kaos GL Derneği, Ankara’da bulunmaktadır fakat diğer illerden telefonla danışmanlık için başvurabilirsiniz.

Tel:  (0 312) 230 03 58 
Faks:
(0 312) 230 62 77
Adres:
GMK Bulvarı 29/12 Kızılay/ANKARA
Çalışma Günleri: Salı / Perşembe
Çalışma Saatleri: 11.00-17.00
Temel Faydalanıcılar:
 LGBT, Mülteciler ve Sığınmacılar, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler, Göçmenler  

Helsinki Yurttaşlar Derneği - Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı – HYD 

HYD-Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı (MP); mültecilerin ve hassas durumdaki göçmenlerin Türkiye’deki hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi,  uluslararası koruma ve düzensiz göç kontrolü alanındaki devlet politika ve uygulamalarının izlenmesi, uluslararası standartlarla uyumlu politika ve yasal düzenleme önerilerinde bulunmak, kamuoyu ve sivil örgütler nezdinde mülteci ve göçmenlerin sorun ve ihtiyaçlarına dair duyarlılığı yükseltmek amaçlarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

Türkiye’de uluslararası korumadan yararlanmak üzere ilgili devlet makamlarına ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) başvuruda bulunmuş veya bulunmak isteyen, hareket halindeyken yakalanıp hukuka aykırı olarak sınır dışı edilme ya da keyfi olarak alıkonma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişilere kapsamlı bireysel ve ücretsiz hukuki destek sağlamaktadır.  

Bu bağlamda, BMMYK mülteci statüsü belirleme prosedürünün birinci veya ikinci aşamasında başvuruları reddedilen, İçişleri Bakanlığı prosedürü dahilinde uluslarararası koruma talepleri olumsuz değerlendirilen kişiler, itiraz prosedürleri ile ilgili bireysel hukuki danışmanlık hizmeti almak için derneğimize başvurabilirler. Uluslararası koruma talebinde bulunmuş kişiler bu prosedür dahilinde karşılaştıkları diğer hukuki sorunların çözümü için de deneğimiz ile irtibata geçebilirler.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, aynı şekilde idari gözetim altında tutulan şahıslara da bireysel hukuki destek sağlamaktadır.
 
Tel: 0 (212) 292 48 30 - 0 212 292 48 32                                       
Faks: 0 (212) 292 48 33
Adres: Dr. Refik Saydam Cad. No: 39 Kat:4 Daire: 11 Beyoğlu/İstanbul
Çalışma Günleri:
Haftaiçi hergün 
Çalışma Saatleri: 10.00 – 17.00  Pazartesi --- 12:00 - 17:00 Arapça  Perşembe --- 10:00 - 17:00 Farsça 

Kendisini Fransızca, İngilizce, Türkçe dillerinde ifade edebilen danışanlar hafta içi her gün çalışma saatlerinde derneğimize bizzat veya telefonla başvurabilirler. Diğer dillerde tercüme hizmetine ihtiyaç duyan başvuranlara ise ilgili dildeki tercüman sağlanacak ve en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Kurumun Temel Faydalanıcıları: Mülteciler ve Sığınmacılar, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği – MAZLUMDER Haksızlığa ve zulme uğramış kişilere,  özgürlüğü ve hakları elinden alınmış kişilere hukuki destek sağlamayı amaçlayan Mazlumder başvuranlara hukuki yardım ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca mültecilerin sorunları konusunda saha çalışması ve raporlama yapmaktadır.   Dernek başvuranlarına Türkçe dilinde hizmet vermektedir. Sınırlı olarak  İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerinde de hizmet vermektedir.

E-Mail 1: [email protected]
E-Mail 2: [email protected]
Twitter:
@MulteciHaklari    
Tel: (0 312) 418 10 46
Faks: (0 312) 418 70 93
Adres:  Mithatpaşa Caddesi No: 62/4 Kızılay/Ankara
Temel Faydalanıcılar: Yaşlılar, Kadınlar, Gençler, Çocuklar, İşkence Mağdurları, Şiddet Mağduru Kadınlar, Mülteciler, Sığınmacılar, Göçmenler, İnsan Ticareti Mağdurları  

Çocuk Haklari Zirvesi Derneği

‘Çocuklar için Çocuklarla Birlikte’ sloganı ile yola çıktığımız, çocuk hakları çalışmalarına 20 yıldır kesintisiz devam eden ve BM Sosyal ve Ekonomik Konseyi ECOSOC’a akredite olan ilk çocuk organizasyonu Türkiye Çocuk Zirvesi; 2010 yılında ismine ‘kalkınma’ sözcüğünü de katarak ‘Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği’  adı altında çalışmalarını sürdürmektedir.

“Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği’nin üyelerinin çoğunu 1993 ve izleyen  yıllarda çocuk olan bu günki genç üyelerimiz oluşturmaktadır. Onlar, başta eğitim hakkı olmak üzere tüm çocuk hakları konularında yıllardır canla başla çalışmaktadır. Bu süreç içinde, her sene çalışmalarımıza ev sahipliği yapan resmi ve sivil, kurum ve kuruluşların desteği ile daha da güçlendik.Yapabilirliği yüksek toplumlar, çocuk haklarını koruyan ve kollayan toplumlardır” inancımızla ve çocuklarla birlikte, çabalarımızı daha da artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Derneğimiz, çalışmalarında bu amaca yönelik olarak resmi kurumlar ve STK’lar ile işbirliği içinde çalışmayı görev bilmektedir.

 Türkiye Çocuk Zirvesinin Amaçları:

  • Toplumda kamuoyu oluşturarak, çocukların ve büyüklerin çocuk haklarını öğrenmelerini sağlamak.
  • Türkiye genelinde çocuktan çocuklara  iletişimi sağlayan bir organizasyonu  oluşturmak.
  • Çocukların  demokratik hayatın temel ilkesi olan HAK kavramını küçük yaştan itibaren yaşayarak öğrenmelerini  ve uygulayarak sahip çıkmalarını sağlamak.
  • Tüm Türkiye’de çocukların hakları ile ilgili  çabalara , kararlara  KATILIM HAKKINI  kullanmalarını sağlamak.

Dernek başvuranlarına sosyal danışmanlık ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hizmetlerini İngilizce ve Türkçe sunmaktadır.

Tel: 0 (212) 559 62 19 / 0532 332 37 60
Faks: 0 (212) 559 62 19
Adres: Atalöy 1. Kisim C-33 Blok Daire:13  Bakırköy 34710 / İstanbul
Çalışma Günleri: Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma
Çalışma Saatleri: 11:00 - 15:30
Temel Faydalanıcılar: Kadınlar, Gençler, Çocuklar, Öğretmenler