SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Kaos GL Derneği

Kaos GL Derneği, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin insan hakları için mücadele etmektedir. Türkiye’de LGBT bireylerin uğradığı hak ihlallerini ve ayrımcılığı görünür hale getirmek için raporlama yapmakta ve hak ihlallerini engellemek için gerekli anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yürütmektedir. Eşcinsel, biseksüel ve trans varoluşu konusunda toplumsal farkındalık için çalışmalar yapmaktadır.

Kaos GL Derneği, LGBT sığınmacı ve mültecilere destek vermektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile iyi niyet anlaşması çerçevesinde düzenli olarak LGBT sığınmacı ve mültecilerin genel olarak gönderildiği uydu kentleri ziyaret edip birebir görüşmeler yapmaktadır. Derneğin, BMMYK dosya takibi yapabilmesi için sığınmacının iltica başvuru nedeninin “cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği” olması gerekmektedir. Sığınmacı, cinsel yönelimini ya da cinsiyet kimliğini BMMYK’ye bildirmediği sürece dosya takibi konusunda derneğin çalışma alanının dışında kalmaktadır. Fakat BMMYK’ye bildirilmemiş olsa dahi, başvuran LGBT sığınmacı ve mültecilere diğer konularda destek verilmektedir.

Dernekte hukuki danışmanlık, BMMYK dosya takibi ile sosyal danışmanlık sunulmaktadır.

Danışmanlıklar İngilizce (Salı, Çarşamba, Perşembe) verilebilmektedir. Kaos GL Derneği, Ankara’da bulunmaktadır fakat diğer illerden telefonla danışmanlık için başvurabilirsiniz.

Tel : (0 312) 230 03 58
Faks : (0 312) 230 62 77
Adres : GMK Bulvarı 29/12 Kızılay / ANKARA
Çalışma Günleri : Salı / Çarşamba / Perşembe
Çalışma Saatleri : 11.00 - 17.00

Temel Faydalanıcılar

LGBT, Mülteciler ve Sığınmacılar, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler, Göçmenler

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Mülteci Destek Ofisi

iKGV, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BM¬MYK) Türkiye’deki uygulama ortaklarından biridir ve 7 şehirde Mülteci Destek Birimleri aracılığı ile sığınmacılara ve mültecilere psiko-sosyal sorunlarında destek sağlamaktadır. Türkiye’deki iltica prosedürü ve haklar ile ilgili sığınmacı ve mültecileri bilgilendirerek gerekli yönlendirmeleri yapmak, yasal işlemlerle ilgili danışmanlık ve yönlendirme sağlamak, korunma gereksinimi olan bireyleri saptamak ve bu bireylere danışmanlık sağlamak, sığınmacı ve mültecilerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit etmek için bireysel görüşmeler gerçekleştirmek, sosyal destek sağlayarak mevcut hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak başlıca amaçları arasında olan İKGV başvuranlarına Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Türkçe, Kürtçe dillerinde, sosyal danışmanlık, giyecek yardımı, psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tel : (0 212) 254 17 76 – (0 212) 254 17 96
Faks : (0 212) 254 17 32
Adres : Cumhuriyet Cad. Şakirpaşa İşhanı No: 59 Kat: 3 Daire: 3 Elmadağ / İstanbul
Çalışma Günleri : Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma
Çalışma Saatleri : 09.00 - 12.30, 13.30-17.30

Temel Faydalanıcılar

Kadınlar, Gençler, Çocuklar, LGBTT, Mülteciler ve Sığınmacılar, İnsan Ticareti Mağdurları, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı

hYd Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı (MP); mültecilerin ve hassas durumdaki göçmenlerin Türkiye’deki hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi, sığınma ve düzensiz göç kontrolü alanındaki devlet politika ve uygulamalarının izlenmesi, uluslararası standartlarla uyumlu politika ve yasal düzenleme önerilerinde bulunulması, kamuoyu ve sivil örgütler nezdinde mülteci ve göçmenlerin sorun ve ihtiyaçlarına dair duyarlılığın yükseltilmesi amaçlarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de sığınma korumasından yararlanmak üzere ilgili devlet makamlarına ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) başvuruda bulunmak isteyen ve/veya hareket halindeyken yakalanıp hukuka aykırı olarak sınır dışı edilme ya da keyfi olarak alıkonma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişilere kapsamlı ücretsiz hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, BMMYK mülteci statüsü belirleme prosedürünün birinci veya ikinci 27 aşamasında başvuruları reddedilen sığınmacılar, itiraz prosedürleri ile ilgili bireysel hukuki danışmanlık hizmeti almak için derneğimize başvurabilirler.

Tel : (0 212) 292 48 30 – (0 212) 292 48 32
Faks : (0 212) 292 48 33
Adres : Dr. Refik Saydam Cad. No: 39 Kat: 4 Daire: 11 Beyoğlu / İstanbul
Çalışma Günleri : Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma
Çalışma Saatleri : 10.00 – 17.00

Arapça :

Pazartesi Saat: 14:00 - 17:00

Farsça :

Perşembe Saat: 10:00 - 17:00

Kendisini Fransızca, İngilizce, Türkçe dillerinde ifade edebilen danışanlar hafta içi her gün çalışma saatlerinde derneğimize bizzat veya telefonla başvurabilirler. Diğer dillerde tercüme hizmetine ihtiyaç duyan başvuranlara ise ilgili dildeki tercüman sağlanacak ve en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Temel Faydalanıcılar

Mülteciler ve Sığınmacılar, Sığınma Talebinde Bulunmak İsteyen Kişiler

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Uluslararası Af Örgütünün amacı, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır. Uluslararası Af Örgütü, bu hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmış bir şekilde eyleme geçip, araştırmalar gerçekleştirmektir. Mülteci ve sığınmacıların insan haklarının korunması amacıyla da tüm dünyada çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de mülteci ve sığınmacılara hukuki destek vermek üzere çalışmaktadır. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi insan kaynağı problemleri nedeni ile ancak aşağıdaki konularda, tüm şehirlerde ikamet eden mülteci ve sığınmacıların başvurularını kabul etmektedir.

  • İltica prosedürüne erişimde yaşanan problemler
  • Alıkonma merkezlerinde haksız tutulma, işkence ve kötü muamele iddiası
  • Hukuk dışı geri gönderme ve geri çevirme riski
  • İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen sınır dışı kararlarına karşı idari ve adli itiraz mekanizmalarına erişimde danışmanlık

Tüm başvurular için adresine başvuru yapılabilir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, BMMYK’nin uygulama ortağı değildir. Bu nedenle BMMYK randevuları, dosya bilgisi talebi, prosedür süresi gibi konularda başvuruculara yeterli destek sunulamayabilir. Uluslararası Af Örgütü başvuranlarına Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde hukuki destek hizmeti vermektedir.28