SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. 
  • Refakatsiz çocukların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında kalma hakları vardır.
  • Refakatsiz çocukların, ikamet edecekleri şehirdeki Yabancı Şube’ye kayıt işlemi için gitmeleri gerekmektedir. Refakatsiz çocuklar; kayıt işlemleri bittikten sonra, Yabancılar Şube’de görevlendirilen bir memur tarafından yaşlarına uygun olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarına ya da yetiştirme yurtlara yerleştirilmektedirler.
  • Herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan veya yaşlarını ispatlayacak belgeye sahip olmayan ve beyanına göre çocuk olduğunu iddia eden refakatsiz küçüklerin Devlet Hastanesinden veya Adli Tıp Kurumundan yaş tespitleri istenmektedir.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarına ve yetiştirme yurtlarına kabul için bulaşıcı hastalık testi de istenmektedir.

Yasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Refakatsiz çocuklar

Madde 66 – (1) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir.

c) On altı yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir.

 

ç) Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak, kardeşler bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapılmaz.