SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Refakatsiz çocukların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında kalma hakları vardır.
  • BMMYK’ye iltica başvurusu yapmış olan refakatsiz çocukların, ikamet edecekleri şehirdeki İl Emniyet Müdürlüğü’nün Yabancı Şube Müdürlüğü’ne kayıt işlemi için gitmeleri gerekmektedir. Refakatsiz çocuklar; kayıt işlemleri bittikten sonra, Yabancılar Şube’de görevlendirilen bir memur tarafından yaşlarına uygun olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarına ya da yetiştirme yurtlara yerleştirilmektedirler.
  • Herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan veya yaşlarını ispatlayacak belgeye sahip olmayan ve beyanına göre çocuk olduğunu iddia eden refakatsiz küçüklerin Devlet Hastanesinden veya Adli Tıp Kurumundan yaş tespitleri istenmektedir.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarına ve yetiştirme yurtlarına kabul için bulaşıcı hastalık testi de istenmektedir.

Yasal Düzenlemeler

22.06.2006 tarihli 57 sayılı Uygulama Talimatı

Refakatsiz Küçük

Türkiye topraklarına hukuken ya da teamülen kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın gelen ve bu tür bir kişinin bakımına etkin olarak alınmadığı sürece refakatsiz küçük olarak adlandırılan 18 (on sekiz) yaşın altındaki iltica/sığınma başvurusunda bulunan yabancı uyruklu bir kişi ya da belli bir uyruğu olmayan vatansız bir kişidir. Türkiye topraklarına giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan iltica/ sığınma başvuru sahipleri de bu kapsama girer.

Refakatsiz Küçüklere İlişkin Prosedür

Madde 6 - Refakatsiz küçük çocukların iltica-sığınma müracaatları halinde derhal Bakanlığa şifai ve yazılı ön bilgi verilerek Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve/veya Çocuk Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak derhal işlemler başlatılacaktır. Çocuğun yaş durumuna göre hemen veya işlemlerden sonra SHÇEK Yurtları veyaYuvalarına yerleştirilecektir.
Ancak herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan veya yaşlarını ispatlayacak belgeye sahip olmayan ve beyanına göre çocuk olduğunu iddia eden refakatsiz küçükler için, görünüşlerindeki yaşları ile beyan ettikleri yaşları arasında benzerlik kurulamayarak yaşının on sekiz yaşından büyük gözüktüğü durumlarda bir Devlet Hastanesi’nden veya Adli Tıp Kurumu’ndan yaşının tespiti istenecektir.Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2010/03 Sayılı Sığınmacı/Mültecilere Ait İşlemler Genelgesi

Uygulama Talimatında Refakatsiz Çocuk: ”Türkiye topraklarına hukuken ya da teamülen kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın gelen ve bu tür bir kişinin bakımına etkin olarak alınmadığı sürece refakatsiz küçük olarak adlandırılan on sekiz yaşın altındaki iltica/sığınma başvurusunda bulunan yabancı uyruklu bir kişi ya da belli bir uyruğu olmayan vatansız bir kişi” olarak tanımlanmıştır. ”Türkiye topraklarına giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan iltica/sığınma başvuru sahipleri de bu kapsama girer” şeklinde ifade edilmektedir. Kuruluşlarımıza yukarıda tanımı yapılan çocuklarla birlikte bu kapsam dışında kalan ancak, ihmal ve istismara uğradığı tespit edilen iltica sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci/sığınmacı statüsünde bulunan küçüklerin kabullerinin yapılması esastır.