SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Engelli bireylere sunulan hizmetlerden yararlanmanız için devlet hastanesinden alacağınız ağır özürlü olduğunuzu belirten özürlü sağlık kurul raporunuzun olması zorunludur.

Engelli bireylere sunulan hizmetler şunlardır:

1. Kurum Bakımı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezleri ya da kurumun izni ve denetimindeki özel bakım merkezlerinde bakıma muhtaç özürlü kişilere sunulan hizmetlerdir.

  • Refakatsiz veya yakınları yanında olmayan bedensel engelli iltica/sığınma başvuru sahibi, mülteci ve sığınmacılar; bakım ve rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezleri ve özel bakım merkezlerinden yararlanabilirler.

2. Evde Bakım Hizmetleri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın denetim ve rehberliğinde özürlünün akrabası veya bakıcı personel tarafından kişinin veya akrabasının evinde verilen bakım hizmetleridir. Bakım ücreti engelliye bakan kişiye veya personele ödenir.

  • Ebeveynleri, vasisi veya yakınları yanında olan iltica/sığınma başvuru sahibi, mülteci ve sığınmacılar; bakım merkezleri hizmetinden yararlanamazlar. Ancak yukarıda bahsedilen gerekli koşulları sağlıyorlarsa evde bakım hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu konu için şehrinizdeki İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurmalısınız.
  • Refakatsiz veya yakınları yanında olmayan özürlü kişinin evde bakım hizmetinden yararlanması için kişiye vasi atanması gerekir. Vasi atanması için ildeki sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılır. Vesayet kararı ve ağır özürlü sağlık kurul raporu ile birlikte şehrinizdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurmalısınız.
  • Evde bakım hizmetinden yararlanmak için;

1. Devlet hastanesinden alınmış ve ağır özürlü olduğunuzu belirten sağlık raporunuz Bakınız: Dilekçeler

2. Rapora konulması için iki adet fotoğraf

3. Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması

Bakınız: Nüfus Kayıt

4. Evde bakım hizmeti verecek aile yakınının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurusu gerekmektedir. Bakınız: Dilekçeler

Başvuru sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti alınacak hanede sosyal inceleme yapılacak ve bu değerlendirmeye göre evde bakım hizmeti verilip verilmeyeceği belirlenecektir.


Yasal Düzenlemeler

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2010/03 Sayılı Sığınmacı/Mültecilere Ait İşlemler Genelgesi

İltica/Sığınma Talebinde Bulunan ve/veya Mülteci ve Sığınmacı Olan Beden¬sel Özürlülerin Hizmetlerden Yararlanması

İltica/Sığınma Talebinde Bulunan ve/veya Mülteci ve Sığınmacı Olan Bedensel Özürlülerin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Kabullerinde; 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin Kanun gereğince sadece bedensel engelli kişilerin iltica/sığınma başvuru talepleri değerlendirilmekte olup, İltica/ sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı olan bedensel özürlülerin bakım ve rehabilitasyon merkezlerine kabullerinde, aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekmektedir:

1-Yaşını ispatlayacak bir kimlik belgesi bulunmayan bedensel özürlüler için, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yaş tespit raporu ve özürlü sağlık kurul raporu alındıktan sonra, özürlülerin kuruluşlarımıza kabul edilmesi, yaş tespiti ile özürlü sağlık kurul raporu istenen bedensel özürlü hakkında kesin rapor alınıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli tedbirlerin/ikamet yerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sağlanması,

2- İl Emniyet Müdürlüklerince bedensel özürlü kişinin bulaşıcı hastalığının olup olmadığına dair sağlık taramasından geçirilmesinin sağlanması, aynı zamanda maddebağımlılığı ve psikiyatrik rahatsızlığı olmadığının ilgili sağlık kuruluşlarınca belgelenmesinin sağlanması,

3-Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince özürlünün yaş ve özür durumuna uygun bir merkeze yerleştirilmesi için, konunun Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi,

4-Ebeveynleri veya yakınları yanında olan iltica/sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı olan özürlülerin kuruluşlarımıza kabullerinin yapılmaması gerekmektedir.

Ebeveynleri veya Yakınları Yanında Olan İltica/Sığınma Talebinde Bulunan ve/veya Mülteci ve Sığınmacı Olan Özürlülerin Evde Bakım Hizmetlerinden Faydalanmaları;

 

1-Ülkemiz sınırları içerisinde yasal olarak oturma izni bulunan ve iltica/sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı olan ve ebeveynleri ile birlikte olan özürlülerin; 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” koşullarına uygun olması halinde evde bakım hizmetinden yararlandırılmaları,

2-Bu hizmetin sunumunda ilgili Yönetmeliğin 6. maddesi 1. fıkrasında yer alan belgelerin temininin mümkün olmaması halinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen kimlik belgesinin, özürlü sağlık kurul raporunun ve vasi kararının müracaat için yeterli kabul edilmesi,

3-Bununla ilgili iş ve işlemlerin özürlünün ikamet ettiği İldeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerekmektedir.