SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Mülteciler, sığınmacılar ve iltica/sığınma başvuru sahipleri evlenme ve boşanmada bulundukları ülkenin hukukuna tabidir. Bu nedenle evlenme yaşı, evlenme ehliyeti ve evlenme şartları gibi konularda Türk Hukuku’nun yasalarına uymak zorundadırlar.
  • Türk Hukuku’na göre; evlenmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.
  • Mültecilerin, sığınmacıların ve iltica/sığınma başvuru sahiplerinin, evlenebilmeleri için uyruğu bulundukları ülke makamlarından evlenme ehliyet belgesi getirmeleri istenebilmektedir.
  • Bu kişilerin, evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden verilecek evlenme ehliyet belgesi ile henüz nüfus kaydı tutulmamış ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre tespit edilebilmektedir.
  • Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerdeki Belediye’nin Evlendirme Memurluğu’na birlikte yazılı veya sözlü olarak başvurmalıdır.Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler

  • Evlenme Ehliyet Belgesi: Yetkili makamlarca kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri ve medeni durumu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) ve anne-babasının adı ve soyadını belirten şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş evlenme ehliyet belgesi gerekmektedir. (İlgili belge çok dilli ise tasdiksiz, apostilli ise tercüman ve noter tasdikli, vatandaşı olduğu ülke makamlarından alınmış ise Türk Konsolosluğu’nun tercüme ve tasdiki ile sığınmacının İstanbul’da bulunan Konsolosluğu’ndan alınmış ise Valilik tasdikli, İstanbul’da Konsolosluğu yok ise Ankara’da bulunan Büyükelçiliği’nden alınmışsa Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdikli şekilde olmalıdır)
  • Doğum Belgesi: Evlenme Ehliyet Belgesi’nde anne-baba adı, yok ise“ anne-baba adını gösterir geçerli bir belge aranır.
  • Varsa pasaportun aslı ve Türkçe Tercümesi
  • Aile hekimliğinden alınmış sağlık raporu
  • 5 Adet vesikalık fotoğraf

 

! Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir. Nikâh günü talep ederken evrakların (altı ay) geçerlilik süresinin dolmamış olmasına dikkat ediniz.Yasal Düzenlemeler

Evlendirme Yönetmeliği (Sayı : 85/9747 / Tarih: 10.7.1985)

Vatansızların ve Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi

Madde 13 - Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten* verilecek evlenme ehliyet belgesi ile henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüEvlenme Ehliyeti ve Şartları

Madde 14 - On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.