SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Başka ile transfer olduğunuzdaki adres değişiklikleri veya yerleşim şehrinizdeki adres değişiklikleri gibi nüfus bilgilerinizi İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gecikmeden bildiriniz.

 

İl Nüfus Müdürlüğü iletişim bilgileri için bakınız: Önemli Kurum ve KuruluşlarYasal Düzenlemeler

Nüfus Hizmetleri Kanunu (Sayı: 5490 / Tarih: 25.04.2006)

Türkiye’de oturan yabancıların nüfus kayıtları

Madde 8 - Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her türlü nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler.

*Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü

** İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü


Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında

Yönetmelik (Sayı: 2006/11057 / Tarih: 20.10.2006)

Nüfus Olaylarının Bildirim Yükümlülüğü

Madde 9 - Nüfus kayıtları tutulan yabancılar kendileri ile ilgili nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri, yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Nüfus müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak, bu değişiklikler yabancılar kütüğüne işlenir.