SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Diğer illerdeki işlerinizi takip etmek amacıyla ikamet ettiğiniz ildeki İl Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğüne kısa süreli yol izni talebinde bulunmanız gerekmektedir.
  • Bu izin tek seferde 15 güne kadar düzenlenebilmektedir.
  • Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayan sığınmacılar, sürenin uzatılması için bulunduğu şehrin İl Emniyet Müdürlüğüne doğrudan müracaat ederek süresinin uzatılmasını dilekçe ile talep etmelidir.
  • Verilen izin sonunda ikamet iline dönmeyen sığınmacılar, yakalandıklarında gerekli tedbirler alınır ve kişi para cezasına çarptırılabilir.

Yasal Düzenlemeler

22.06.2006 tarihli 57 sayılı Uygulama Talimatı

Valiliklerce Resen İl Dışına Çıkma İzni Verilmesi

Madde 17 - Kendilerine ikamet izni verilmiş olanların, diğer illerdeki işlerini takip etmek amacıyla (sağlık, akraba ziyareti, banka işlemleri, BMMYK ile görüşme, iş görüşmesi, kurs, tatil vb.) kısa süreli izin talebinde bulunmaları durumunda, talepleri Valiliklerinizce değerlendirilerek resen 15 güne kadar yol belgesi düzenlenmek kaydıyla izin verecektir. Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayan başvuru sahibi, mevcut sürenin uzatılması için bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne doğrudan müracaat ederek süresinin uzatılmasını dilekçe ile talep edecektir.

Talep üzerine ilgili Emniyet Müdürlüğü, ikamete bağlı bulunduğu il ile koordineli olarak talebi değerlendirecek ve olumlu görülmesi halinde on beş (15) güne kadar mevcut izin ve yol belge üzerine şerh düşülmek kaydı ile uzatılacaktır.