SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • 22.06.2006 tarihli 57 sayılı Uygulama Talimatı’na göre öncelikli olarak iki nedenle ikamet şehrinizi değiştirmeyi talep edebilirsiniz.

    1. Akrabalık ilişkisi nedeniyle: İkamet şehri değişikliği talep edilen şehirde yakın akrabaların olması durumunda (anne, baba, kardeş, eş, çocuğu, büyük anne, büyük babanın) uygulanabilmektedir. İkamet ettiği İl Valiliğince talebin inandırıcılığına ve doğruluğuna ilişkin araştırma yapılır ve ikamet talep edilen şehirde yakın akrabaların olduğu sonucuna varılırsa sevk kararı verilebilir.

    2. Sağlık nedeniyle: İkametiniz olan şehirde sağlık sorununuzu tedavi ettiremediğiniz durumlarda tedavinin yapılamadığına dair devlet hastanesinden rapor alınarak başka şehre sevk talep edebilirsiniz. Bu rapor İl Sağlık Müdürlüğünce incelenmekte ve Valilikçe değerlendirilerek sevk kararı verilebilmektedir.

  • İllere sevk edilmeye ilişkin kararda, öncelikle uydu şehirlerinin yoğunluğuna ilişkin istatistikler göz önüne alınır. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi metropol şehirler haricindeki, İçişleri Bakanlığı’nca sığınmacıların ikametlerine izin verilen uydu şehirlere yerleştirilmeleri önceliklidir.Yasal Düzenlemeler

22.06.2006 tarihli 57 sayılı Uygulama Talimatı

Başvuranların Başka İllere Sevk Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sevk İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Madde 15 - İllere sevk edilmeye ilişkin karar, öncelikle uydu illerimizin yoğunluğuna ilişkin istatistikler ve başvuru sahibinin ön görüşme sırasında yerleşmek istediği yere ilişkin talebi ile sebebi göz önüne alınarak Bakanlığımızca değerlendirilerek sonucu ilgili Valiliklere bildirilecektir.

Akrabalık İlişkisi Nedeniyle İkamet İli Değişiklik Talebi

İllere dağıtımı yapılanların, diğer İllerde akrabaları olduğunu beyan ederek başka bir İle sevk edilmeyi talep etmeleri halinde, ikamet ettiği İl Valiliğince sevk edilmeyi talep ettiği il Valiliğinden talebin inandırıcılığına ve doğruluğuna ilişkin (akrabasının olup olmadığı hususunda) resen araştırma yapılacaktır. Bu araştırma sonucu, sevk talebine dayanak olan akrabalık derecesinin anne, baba, kardeş, eş, çocuğu, büyük anne, büyük babanın olduğunun anlaşılması halinde Valiliklerce sevki sağlanacaktır. Bu akrabalıkların dışındakiler ve tereddüde düşülen diğer durumlarda, araştırma sonucu Bakanlıkça değerlendirilmek üzere gönderilecek ve sevk talebinin uygun görülmesi halinde sevki sağlanacaktır.

Sağlık Nedeniyle İkamet İli Değişiklik Talebi

İkamete bağlandığı ilde rahatsızlıklarını tedavi ettiremediği için tedavisinin yapılması amacıyla başka bir ile sevk edilmeyi talep edenler hakkında; tedavilerinin yapılamadığına dair devlet hastanesinden rapor aldırılacaktır. Bu rapor, İl Sağlık Müdürlüğü’nce incelenerek, yabancının tedavisinin hangi illerimizde yapılacağı belirlenecektir. Belirlenen iller arasında Valiliğinizce de değerlendirme yapılarak öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi metropol illerimiz haricindeki sığınmacıların genel olarak yerleştirildikleri illerden birine resen sevki sağlanarak Bakanlığa da bilgi verilecektir.