SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Muhtaç durumda olan kişiler sosyal yardım talepleri için ikamet ettikleri şehirdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yardım başvurusu yapabilirler.

Dilekçe örneği için bakınız: Dilekçeler

Yasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre; (11 Nisan 2014’ten itibaren geçerli)
Yardım ve hizmetlere erişim
Madde 89
Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ülkemiz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara SYD Vakıflarından Yapılacak Yardımlar Genelgesi (Sayı: 8237 / Tarih:20.05.2009)

İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri için;

Bu nedenle, iltica/sığınma başvuru sahipleri, SYD Vakıflarına sağlık yardımları ile ihtiyaçları halinde diğer sosyal yardımlar için ikamet ettikleri yerdeki İl/İlçe SYD Vakıflarına 2006/1 sayılı “SYDV Başvuru Usul ve Esasları” çerçevesinde başvuruda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamdaki başvuru sahiplerinin SYDV Başvuru Kayıt Formu / SYDV Başvuru Dilekçesine” TC Kimlik No yerine “Yabancı Kimlik No”su yazılacak ve İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubelerinden alınacak statülerini gösteren belge ile yapılacak sevk “SYDV Başvuru Formu”na eklenecektir, (statülerine gösterecek belge; Statü İltica/Sığınma Başvuru Sahibi).

Bu kapsamda olup, SYD Vakıflarına başvuruda bulunanların “ Yabancı Kimlik No’ları ile “ikamet yerleri” Genel Müdürlüğümüzün Kimlik Paylaşım Sisteminden sorgulanarak teyit edilecektir.